രാവ്…⚡️

സൂര്യനെ തേടി അലഞ്ഞൊടുവിൽ പകലിനായ് പ്രാണൻ വെടിയും രാവിൻ കഥയാരോർമ്മിക്കുവാൻ..

നീ കാണും രാവിനിരുട്ടാണ്.. കറുത്തപ്പക്ഷം പോൽ കണ്ണിലേക്കാഞ്ഞു കുത്തും കുറ്റിരുട്ട്..

എനിക്കോ രാവ് കൂട്ടാണ്..പട്ടിണിയൊട്ടിച്ച വയറിലേക്കിറ്റുവീഴും കണ്ണുനീർ തുള്ളിയെ ഒപ്പിമാറ്റും നിശാവസ്ത്രമാണ്..

രാവ് നിനക്കിരുൾ മാത്രമാണ്..

പെണ്മയുടെ നേരിനെ കീറിമുറിക്കുവാൻ മിഴികളിൽ കരിംതുണി വരിഞ്ഞുകെട്ടി ചിന്തകളിൽ ഇരുളിന്റെ പുകമറ ഒരുക്കിയ നിനക്ക് രാവ് ഇരുൾ മാത്രമാണ്..

എനിക്കോ.. രാവൊരു വാതായനമാണ്.. കാലമൊളിപ്പിച്ച ഓർമ്മകൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ,ഇരുളിൻ വാത്മീകം ഭേദിച്ച് അറിവിന്റെ പുതിയപുലരിയെ പുല്കുവാൻ…

തന്നിലെ ഇരുളിനെ പകലാക്കുവാൻ സ്വയം പ്രാണൻ വെടിയും രാവിനെ അറിയുക.. രാവായി മാറുക.. ഇരുളിൽ നിന്നുയരുക.. പുതിയ പുലരിയായ് പുനർജ്ജനിതേടുക…..

ആരുണ്യ

5 thoughts on “രാവ്…⚡️

  1. Nilaav polum sooryante sahayathalalle parakshikkunnath.. Infact raathripolum pakalinte velichathilekk kadann poornnatha nedanalle parisramikkunne… Nte oru cheriya chinda maathram😇😇

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s