കാത്തിരിപ്പ്

ഒരിക്കൽ അങ്ങകലെ വിന്ധ്യ -ഹിമാലയങ്ങൾക്കരികിലെവിടെയോ നിന്ന് പൂർണ്ണ ഗർഭം ധരിച്ച കാർമേഘക്കീറ് നാടു കാണാനിറങ്ങി…

ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടിയ അവൾ ഒടുവിൽ വഴിമധ്യേ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മഴമുത്തുകൾക്ക് ജന്മം നൽകി…

ജനിച്ചമാത്രയിൽ തന്നെ ചിന്നിയും ചിതറിയും അവ ആകാശഗോപുരം വിട്ട് താഴേക്ക് കുതിച്ചു..

അവയിലൊരു നീർതുള്ളി ആലസ്യത്തോടെ ഇലത്തുമ്പിൽ വിശ്രമിക്കവേ കുസൃതികാറ്റ് അവനെ തട്ടി താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി…

അവൻ ചെന്ന് പതിച്ചതോ സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രണയിച്ച രാജകുമാരിയുടെ നെറുകയിൽ.. അവിടെനിന്നും അതൊഴുകി മൂർദ്ധാവിലൂടെ അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിപതിച്ചു…..

അവളുടെ അധരങ്ങളുടെ ചുംബനച്ചൂടാൽ നീർത്തുള്ളി ബാഷ്പമായ് പരിണമിച്ച് ആകാശസീമയിലെവിടെയോ മറഞ്ഞുപോയി…..

ഇന്നും ഓരോ മഴയിലും അവൾ തന്റെ അധരം കവർന്ന ആ നീർത്തുള്ളിയുടെ പുനർജ്ജനിക്കായ്‌ കാത്തിരിക്കുന്നു…….

6 thoughts on “കാത്തിരിപ്പ്

  1. കാത്തിരിക്കുക കണ്ണുനീറാതെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ കനവുറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുക. ദാ ആ വളവുകൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തിരിപ്പ് പെയ്തുടങ്ങും.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s